Thong bao doi ngay hoc bu lop Dhth9Dmon toan roi rac sang chieu thu 2 luc 12g30 phong V6.4

1 phản hồi

Thong bao khan cho cac em sv dhth9D, mon Toan roi rac hoc bu!

Để lại phản hồi

Danh sach SV thi giua ky mon TRR1

Để lại phản hồi

Cho lop DHTH9D

STT Mã SV Họ đệm Tên Ca
1 13024211 Trần Viết Anh Ca 1: 7g
2 13029151 Vũ Tuấn Anh
3 13062061 Lê Trọng Bôn
4 13057211 Trương Quốc Chiến
5 13011291 Nguyễn Doãn Công
6 13022901 Võ Cao Cường
7 13045991 Phạm Thị Dịu
8 13008611 Nguyễn Du
9 13027911 Trịnh Thị Dung
10 13034171 Bùi Trọng Dũng
11 13023251 Nguyễn Ngọc Tường Đan
12 13031281 Phạm Văn Công Định
13 13023381 Đoàn Minh Đức
14 13040791 Nguyễn Thị
15 13052361 Nguyễn Văn Hải
16 13015311 Trần Hoàng Hải
17 13014811 Lê Minh Hảo
18 13051401 Phan Văn Hạ
19 13017591 Trần Nguyễn Tuấn Hậu
20 13029161 Bùi Minh Hiếu
21 13008481 Lê Nguyễn Trung Hiếu
22 13022491 Đào Tiến Hiệp
23 13057881 Phạm Ngọc Hòa
24 13034361 Vũ Thị Hồng
25 13072001 Nguyễn Hữu Hoàng Huân
26 13040401 Bùi Quốc Huy CA 2: 8G30
27 13023401 Nguyễn Hoàng Huy
28 13032651 Nguyễn Hoàng Huy
29 13014151 Ngô Thế Hùng
30 13011271 Nguyễn Quốc Hưng
31 13018151 Lê Tuấn Khoa
32 13076791 Nguyễn Ngọc Mỹ Linh
33 12016041 Huỳnh Duy Nhân
34 13027951 Trần Hoàng Nhi
35 13012171 Lê Khắc Sinh Nhựt
36 13018771 Nguyễn Lê Phước
37 13010571 Trần Văn Phước
38 13031801 Lồ Nguyệt Phượng
39 13009191 Chống Tống Sìn
40 13036781 Nguyễn Ngọc Sơn
41 13067281 Trần Đức Tài
42 13058481 Trần Ngọc Tâm
43 13031031 Nguyễn Văn Tấn
44 13048021 Lê Văn Thành
45 13059311 Nguyễn Minh Thành
46 13057221 Phan Hoàng Vy Thảo
47 13026981 Đoàn Quốc Thái
48 13031471 Bùi Vương Thắng
49 13043501 Huỳnh Văn Thiện
50 13020581 Võ Dương Quốc Thịnh
51 13052751 Huỳnh Thị Thừa CA 3: 9G30
52 13012631 Hoàng Đình Thức
53 13018031 Lê Anh Tiến
54 13012351 Nguyễn Nhựt Tiến
55 13022681 Mai Xuân Tín
56 13034481 Phan Thanh Toại
57 13008231 Trần Ngọc Bích Trâm
58 13018391 Nguyễn Hương Trầm
59 13010301 Nguyễn Đức Trung
60 13022641 Phan Minh Trung
61 13041931 Mai Thanh Trường
62 13010561 Trần Vũ Tuấn
63 13036221 Vũ Văn Tuấn
64 13038151 Trịnh Quang Tuyên
65 13013181 Nguyễn Thị Bích Tuyền
66 13050931 Nguyễn Thị ánh Tuyết
67 12067741 Huỳnh Minh
68 13039011 Nguyễn Tứ
69 13027931 Võ Trần Kim Uyên
70 13010221 Thái Huỳnh Khả Vi
71 13043721 Trần Trọng Vĩnh

Cho lop DHTH9B NHOM2

STT Mã SV Họ đệm Tên  
1 12076491 Đoàn Tuấn Anh CA1
7G
2 13011681 Hồ Thành Công
3 13031261 Nguyễn Thành Công
4 13081241 Phan Đình Diệu
5 12020041 Lê Trúc Duy
6 13051181 Nguyễn Minh Để
7 13013801 Nguyễn Bảo Giang
8 12024181 Lê Hồng Hải
9 13019261 Nguyễn Lê Trung Hiếu
10 12037381 Nguyễn Phan Kim Hiếu
11 13055101 Mai Chí Hưng
12 13012921 Phan Trịnh An Khang
13 13011811 Ngô Duy Khánh
14 13015261 Nguyễn Duy Khởi
15 12055511 Hoàng Văn Khương
16 13010871 Ngô Hoàng Lam
17 13016561 Lại Hoàng Lâm
18 13012021 Nguyễn Khánh Linh
19 13019111 Phạm Quang Kinh Luân
20 13017701 Võ Thanh Luân
21 13018411 Nguyễn Quân Lực  Ca 2
22 12019561 Nguyễn Quang Minh CA2 8g30
23 12074191 Trần Văn Minh
24 13050661 Phạm Mỹ
25 13049121 Trần Đình Kiến Duy Nguyên
26 13012321 Đặng Minh Phú
27 12027571 Trương Hữu Phúc
28 13020201 Phan Thanh Phước
29 12029811 Nguyễn Văn Sơn
30 12028261 Hà Năng Thái
31 13014451 Đoàn Hữu Thịnh
32 12029471 Đỗ Minh Thịnh
33 12011951 Trần Nguyễn Phương Thuỷ
34 12067011 Phạm Văn Thư
35 13022251 Nguyễn Thường Tín
36 13018451 Nguyễn Quang Trãi
37 13045471 Nguyễn Minh Truyền
38 12028211 Trần Thủy Trúc
39 13057041 Trương Văn Trường
40 12116841 Trần Anh Tuấn
41 13012911 Lê Anh

Thong bao học bu Pplt

Để lại phản hồi

Chao các em cdth14!

chieu nay ( 19-1) các em học tai phong V5.3 nhe!

Thông báo điềm của lớp CDTH12 học trả nợ môn PPLT

Để lại phản hồi

Chào các em!

Đây là điểm giữa kỳ và thường kỳ cho môn học PPLT của lớp. Em nào thắc mắc điểm liên hệ với Thầy vào lúc 12g30-14g00 tại phòng H5.2 ngày 2/11/2013. Các thắc mắc sau ngày này sẽ không giải quyết.  Chúc các em thi cuối kỳ tốt.

HỌ ĐỆM TÊN Giữa kỳ Thực hành Thường kỳ Ghi chú
Lê Vũ Anh 0 0 0 Cấm thi
Phạm Quốc Anh 0 0 0 Cấm thi
Liêu Hoàng Gia Bảo 0 0 0 Cấm thi
Nguyễn Văn Duy 10 8 8
Đoàn Văn Đỉnh 4 4 4
Nguyễn Ngọc Đông 9.5 6 6
Hồ Ngọc Hải 9.5 6 6
Nguyễn Trung Hiếu 5 6 6
Nguyễn Ngọc Hiệp 7 5 5
Trần Thế Hinh 8 6 6
Nguyễn Hoài 0 0 0 Cấm thi
Vũ Nguyễn Huy Hoàng 9 6 6
Nguyễn Hữu Hớn 6.5 6 6
Trịnh Đức Khán 4 5 5
Trương Thành Long 0 0 0 Cấm thi
Nguyễn Khả Xuân Lộc 5.5 4 4
Nguyễn Thành Luân 7 0 0 Cấm thi
Trương Hoàng Minh 4 8 8
Phạm Văn Nam 9.5 9 9
Trịnh Hoàng Nam 4 0 0 Cấm thi
Vũ Đức Hoàng Nam 7.5 6 6
Nguyễn Phước Nghĩa 9 6 6
Huỳnh Văn Nhân 9 8 8
Trần Minh Nhật 9.1 7 7
Trần Bá Phát 10 7 7
Nguyễn Minh Phú 5.5 0 0 Cấm thi
Nguyễn Như Phú 8.4 6 6
Huỳnh Ngọc Phúc 0 5 5 Cấm thi
Nguyễn Văn Phương 8.2 6 6
Nguyễn Vũ Hoàng Quân 8.4 5 5
Nguyễn Tiến Sơn 7 5 5
Trần Thanh Tâm 5.5 6 6
Nguyễn Trọng Tân 5 7 7
Hoàng Thành Tấn 7.2 6 6
Huỳnh Trần Công Thành 7.5 6 6
Tống Hoàng Thành 0 0 0 Cấm thi
Phạm Quang Thân 8 7 7
Nguyễn Hoàng Thiện 10 5 5
Lê Phúc Thịnh 8.4 6 6
Đào Hoàng Tính 8.6 6 6
Lê Văn Tôn 6 6 6
Nguyễn Đức Trạng 10 9 9
Nguyễn Thanh Trị 9 7 7
Nguyễn Anh Tuấn 10 8 8
Đồng Văn Tùng 9.5 8 8
Hoàng Xuân 0 0 0 Cấm thi

Điểm tổng kết môn NNLT lớp DHTH7A

Để lại phản hồi

Chào các em!

Đây là điểm Giữa kỳ và Tiểu luận môn NNLT của lớp.

Trong đó cột ghi chú:

Cộng 1 đ là những sv gửi bài seminar cộng điểm

Seminar những em tham gia seminar được miễn thi giữa kỳ

olympic là sv tham gia olympic của trường.

Các em thắc mắc điểm liên hệ Thầy vào lúc 18g-20g thứ 3 ngày 26-11-2013. Phòng B1.4 nhé

Chúc các em thi cuối kỳ tốt.

Họ đệm Tên Tiểu luận Giữa kỳ Ghi chú
Lê Công Tuấn Anh 6 7 cộng 1
Ngô Tuấn Anh 0 0
Nguyễn Hoài Anh 85 85
Nguyễn Thị Vân Anh 65 7
Ngô Quyết Chiến 0 8
Hoàng Văn Chung 7 7
Đoàn Anh Duy 65 8
Đỗ Thanh Duy 0 55
Đào Danh Dũng 0 0
Võ Tiến Dũng 6 55
Vũ Viết Dũng 85 9 Olympic
Trần Viết Đại 0 85
Lê Phước Điệp 0 5
Đua 0 0
Nguyễn Quang Đức 8 6
Nguyễn Việt Đức 55 7
Lý Cẩm Hào 85 9 cộng 1
Nguyễn Phúc Hào 75 8
Lê Văn Hân 75 8 cộng 1
Trương Mạnh Hậu 3 85 Xét vớt Được dự thi
Trần Thế Hiển 65 45
Lê Hữu Hiếu 3 7 Xét vớt Được dự thi
Nguyễn Trọng Hiếu 7 65
Phan Minh Hoàng 7 55
Nguyễn Minh Huy 0 6
Trương Công Huy 0 0
Từ Nhựt Hùng 0 55
Phan Văn Hưng 6 95 cộng 1
Bùi Cao Khánh 0 75
Lê Xuân Khánh 0 6
Nguyễn Duy Quốc Khánh 0 0
Nguyễn Đăng Kiên 3 65 Xét vớt Được dự thi
Trịnh Tuấn Kiên 65 5
Trần Hoàng Kim 3 85 Xét vớt Được dự thi
Nguyễn Nhất Lãm 55 8
Đoàn Phi Lâm 6 8 cộng 1
Trần Quốc Liêm 6 55
Võ Thị Kiều Liên 3 8 Xét vớt Được dự thi
Hà Ngọc Mạnh 3 8 Xét vớt Được dự thi
Nguyễn Hoàng Minh 7 55
Nguyễn Hữu Minh 0 0
Phan Thế Nam 0 7 Olympic
Phạm Văn Năm 85 9 Olympic
Hoàng Văn Nghiệp 0 7
Trần Đình Nghĩa 3 7 Xét vớt Được dự thi
Cao Văn Nguyên 3 6 Xét vớt Được dự thi
Đào Đức Nhã 3 75 Xét vớt Được dự thi
Phùng Bá Nhân 55 85
Lương Duy Nhật 6 7
Nguyễn Minh Nhựt 3 65 Xét vớt Được dự thi
Nguyễn Tấn Phát 3 75 Xét vớt Được dự thi
Lý Minh Phú 6 5
Đỗ Ngọc Phương 55 8
Huỳnh Ngọc Phước 3 8 Xét vớt Được dự thi
Bùi Lê Quang 55 95 cộng 1
Dương Anh Sơn 85 9 Olympic
Nguyễn Văn Sơn 85 10 Seminar
Đặng Thế Tài 3 8 Xét vớt Được dự thi
Trần Trọng Tài 65 7
Huỳnh Đăng Thanh 75 5
Nguyễn Duy Thanh 5 9
Hà Văn Thành 7 75
Đặng Hà Thái 55 65
Hoàng Văn Thái 6 65
Trịnh Quốc Thái 7 9
Nguyễn Hữu Thắng 6 9
Nguyễn Ngọc Thắng 8 10 Seminar
Nguyễn Văn Thi 85 9 Olympic
Châu Thành Thơ 0 0
Nguyễn Thương Tín 7 8
Phan Minh Tính 0 65
Dương Văn Tịnh 8 75
Cao Minh Toàn 3 6 Xét vớt Được dự thi
Nguyễn Thanh Trung 55 10 Seminar
Nguyễn Văn Trường 0 0
Phạm Vĩnh Trường 3 7 Xét vớt Được dự thi
Cao Văn Trưởng 3 75 Xét vớt Được dự thi
Bùi Anh Tuấn 9 10 Seminar
Bùi Bá Tuấn 75 0
Huỳnh Anh Tuấn 7 7
Nguyễn Quốc Tuấn 6 3
Mai Đức Tuệ 0 7
Nguyễn Minh Tùng 0 4
Lê Châu 0 7
Hoàng Quang Vinh 3 6 Xét vớt Được dự thi
Trương Quốc Vinh 7 55
Đặng Anh 3 9 Xét vớt Được dự thi
Hoàng Luân 8 7
Trần Văn 85 9 Olympic

Tài liệu bổ sung cho môn PTTKGT

Để lại phản hồi

Chào các em lớp PTTKGT, Thầy bổ sung chương 4 cho các em, các em tham khảo nhé.

Lịch thi vào lúc 16g30  ngày 9-11-2013 tại phòng B1.4 nhé.

 

http://www.mediafire.com/download/y74j9lp3a8z2bfj/Chuong_4-_Cac_phuong_phap_thiet_ke_thuat_giai.ppt

Chúc các em ôn tập tốt

Bài viết cũ hơn

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.