Bảng điểm thường kỳ lớp DHCNTT12AVLT

Để lại bình luận

Sinh viên thắc mắc điểm liên hệ trực tiếp thầy Phước lúc 18g00 Hôm nay, thứ 6 ngày 2/12/2016 tại VPK.

Riêng điểm giữa kỳ đã nhập vào hệ thống các em xem qua web trường.

Chúc các em thi cuối kỳ tốt!

1 13010031 Nguyễn Tuấn Nam DHCNTT9A 8,5

 

Điểm TK môn LTĐT lớp DHCNTT12AVL
STT Mã số Họ  đệm Tên Lớp học ĐTK Ghi chú
1 13010031 Nguyễn Tuấn Nam DHCNTT9A 8,5
2 13057651 Đoàn Anh Quân DHKHMT9A 8
3 13020121 Trịnh Quốc Sang DHKHMT9A 7
4 13031031 Nguyễn Văn Tấn DHKTPM9A 7
5 13026981 Đoàn Quốc Thái DHKTPM9A 8
6 13020581 Võ Dương Quốc Thịnh DHCNTT9A
7 13042791 Lữ Văn Trung DHKTPM9A 4
8 16076951 Hoàng Thành Công DHCNTT12AVL 8,5
9 16068901 Đào Anh Cường DHCNTT12AVL 7,5
10 16071621 Dương Hoàng Duy DHCNTT12AVL 7
11 16079051 Nguyễn Đức Đạt DHCNTT12AVL 7,5
12 16078251 Nguyễn  Ngọc Duy Đoan DHCNTT12AVL 7,5
13 16078211 Lê Gia Huy DHCNTT12AVL 7,5
14 16067591 Đào Danh Hưng DHCNTT12AVL 7,5
15 16078531 Trần Vũ Nhật Khanh DHCNTT12AVL 6
16 16079551 Nguyễn Lê Khoa DHCNTT12AVL 7,5
17 16078191 Lê Duy Khương DHCNTT12AVL 7,5
18 16079811 Nguyễn Lương Kỳ DHCNTT12AVL 7,5
19 15080921 Lê Tùng Lâm DHKHMT11A
20 16073921 Vũ Tấn Lộc DHCNTT12AVL 7,5
21 16068621 Trần Hiếu Nghĩa DHCNTT12AVL 6
22 16079591 Nguyễn Thị Ngọ DHCNTT12AVL 7
23 16077801 Hồ Văn Phước DHCNTT12AVL 8
24 16082511 Đỗ Duy Tân DHCNTT12AVL 7,5
25 16077381 Nguyễn Minh Thông DHCNTT12AVL 7,5
26 16069951 Huỳnh Phạm Minh Trí DHCNTT12AVL 7,5
27 16076821 Bùi Duy Vĩnh Trường DHCNTT12AVL 7,5
28 16079121 Ninh Minh Tuấn DHCNTT12AVL 7,5
29 16080101 Phan Anh Tuấn DHCNTT12AVL 7
30 16078481 Đặng Minh Tuyên DHCNTT12AVL 7
31 16081891 Phạm Thị Tuyết DHCNTT12AVL 6
32 13052471 Phạm Duy An DHHTTT9A 7
33 13011351 Phạm Tuấn An DHHTTT9A 7
34 13042851 Mai Ngọc Bắc DHHTTT9A 7,5
35 13011321 Nguyễn Quốc Cường DHHTTT9A 7
36 13024401 Lê Thanh Phúc DHHTTT9A 7
37 13067281 Trần Đức Tài DHHTTT9A 8,5
38 13046821 Tô Thái Trường DHHTTT9A 0
39 13010561 Trần Vũ Tuấn DHHTTT9A 8,5

Tài liệu môn Lý Thuyết đồ thị

Để lại bình luận

Chào các em sinh viên DHCNTT12AVL.

http://www.mediafire.com/download/93qbv37fzi57v92/TailieuLTDT.rar

http://www.mediafire.com/view/fb02bxp2h4c73xi/Chuong_5.ppt

Đây là tài liệu môn Lý thuyết đồ thị. Các em download về và in ra trong các buổi học nhé.

Riêng lịch học. Thầy xin lỗi, lich học của các em sẽ không thay đổi: Thứ 4 học Mạng Không dây. Thứ 5 học Lý Thuyết đồ thị nhé. Lịch này Thầy đã làm đề nghị với phòng đào tạo nhưng không được nên các em vẫn học theo lịch cũ. Cám ơn các em.

Chúc các em học tốt.

 

 

 

Tài liệu môn NMTH dành cho các lớp DHTH12

Để lại bình luận

Chào các em, đây là tài liệu của môn NMTH. Các em download về và in ra khi đi học nhé. Chúc các em học tập tốt.

Slide bài giảng:  http://www.mediafire.com/download/24sp9s6ym6etdbt/Slide.rar

Giáo trình: http://www.mediafire.com/download/uhd3aad6kt5ht61/GiaoTrinhNMTH.pdf.

Một số sách có dung lượng lớn nên Thầy không thể upload lên trên đây được. Có gì Thầy sẽ chia sẻ cho các em sau.

Danh sách các đồ án môn Phát triển ứng dụng!

Để lại bình luận

Đây là danh sách các đề tài môn PT Ứng dụng cho lớp KHMT. Riêng tài liệu, Thầy sẽ gửi sau.

Chúc các em hoàn thành tốt môn học này.

ĐỒ ÁN MÔN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG (2016)

š

TÊN ĐỀ TÀI (1) Tìm hiểu VTK(The Visualization ToolKit), xây dựng ứng dụng xử lý ảnh y khoa
LOẠI ĐỀ TÀI Khoa học &Công nghệ
SỐ SINH VIÊN 2SV/ nhóm (2 nhóm)
MÔ TẢ  

Tìm hiểu về VTK

Tìm hiểu về ảnh y khoa như DICOM, CT…

Xây dựng các ứng dụng về đọc ảnh y khoa, xử lý các chức năng cơ bản trong đồ họa

YÊU CẦU Ngôn ngữ lập trình C# hoặc C++

Database XML

 

ĐỘ KHÓ 3/5
TÀI LIỆU THAM KHẢO Liên hệ Giáo viên tonlongphuocvn@yahoo.com

 

Phần mềm hỗ trợ, phiên bản demo Giảng viên sẽ cung cấp
   

 

TÊN ĐỀ TÀI (2) Phân loại văn bản tiếng Việt với bộ phân loại SVM
LOẠI ĐỀ TÀI Công nghệ & Khoa học
SỐ SINH VIÊN 2sv/nhóm(2 nhóm)
MÔ TẢ Tìm hiểu về SVM.

Xây dựng công cụ tạo kho dữ liệu bằng C#

Kết hợp SVW để phân loại văn bản

 

YÊU CẦU Có kiến thức về mã nguồn mở

Ngôn ngữ lập trình C#,

Dữ liệu trên XML

 

ĐỘ KHÓ 4/5
TÀI LIỆU THAM KHẢO Liên hệ Giáo viên tonlongphuocvn@yahoo.com

 

Phần mềm hỗ trợ, phiên bản demo Giảng viên sẽ cung cấp

 

TÊN ĐỀ TÀI (3) Xây dựng chương trình sửa lỗi chính tả Tiếng Việt
LOẠI ĐỀ TÀI Công nghệ & khoa học
SỐ SINH VIÊN 2SV/ nhóm (2 nhóm)
MÔ TẢ Xây dựng các addin trong VS 2010 từ đó đưa vào phần mềm soạn thảo MS word 2010 để sửa lỗi chính tả.

Xử lý lỗi cú pháp(cho đồ án 1,2)

Xử lý lỗi ngữ nghĩa(cho đồ án chuyên ngành)

 

YÊU CẦU Nắm vững về addin trong VS2010

Ngôn ngữ C#

 

Có kiến thức về xử lý ngôn ngữ tự nhiên(ngôn ngữ viết)

Nắm rõ kiến thức về các thuật toán trong trí tuệ nhân tạo.

 

ĐỘ KHÓ 4/5
TÀI LIỆU THAM KHẢO Liên hệ Giáo viên tonlongphuocvn@yahoo.com

 

Phần mềm hỗ trợ, phiên bản demo Giảng viên sẽ cung cấp

 

TÊN ĐỀ TÀI (4) Tìm hiểu công cụ OCR Tesserract chuyển đổi hình ảnh sang văn bản.
LOẠI ĐỀ TÀI Công nghệ & khoa học
SỐ SINH VIÊN 2SV/ nhóm (2 nhóm)
MÔ TẢ Nhóm tìm hiểu công cụ lập trình Android.

Tìm hiểu công cụ OCR Tesserract

Tìm hiểu các công cụ xử lý Ảnh nhằm tăng cường chất lượng Ảnh.

Tìm hiểu cơ chế dịch tự động từ Google

Dựa vào kiến thức tìm hiểu xây dựng ứng dụng dịch tự đồng văn bản từ hình ảnh chụp trên thiết bị di động

 

YÊU CẦU Ngôn ngữ lập trình Java.

 

Có kiến thức về xử lý ảnh(ngôn ngữ viết)

 Nắm rõ kiến thức về các thuật toán trong trí tuệ nhân tạo.

 

ĐỘ KHÓ 4/5
TÀI LIỆU THAM KHẢO Liên hệ Giáo viên tonlongphuocvn@yahoo.com

 

Phần mềm hỗ trợ, phiên bản demo Giảng viên sẽ cung cấp

Tài liệu CTDL & GT lớp DHTH11ACLC

Để lại bình luận

Tài liệu môn CTDL&GT

http://www.mediafire.com/download/ui32zpel7i514bw/TailieuCTDLLopDHTH11CLC.rar

Các em download về rồi thứ 2 tuần sau tôi sẽ thông báo rồi in ra nhé.

 

Chúc các em học tốt.

Bài thực hành môn CNPM Tuần 3

Để lại bình luận

Chào các em!

Đây là bài thực hành tuần thứ 3 môn CNPM. Các em download về và thực hành nhé. Chúc các em học tốt.

http://www.mediafire.com/view/u1vt93d4w27bne5/Lab_Week_%233.pdf

Tài liệu môn NNLT lớp DHTH9 và DHTH8HL

Để lại bình luận

Chào các em!

Đây là tài liệu môn NNLT của DHTH9 và DHTH8HL cho học kỳ 1 năm 2015-2016. Các em download về tham khảo nhé. Chúc các em học tốt.

http://www.mediafire.com/download/14wluah4sydosoy/NNLTguilopDHTH8_HL.rar

Older Entries