Tài liệu môn Lý Thuyết đồ thị

Để lại phản hồi

Chào các em sinh viên DHCNTT12AVL.

http://www.mediafire.com/download/93qbv37fzi57v92/TailieuLTDT.rar

http://www.mediafire.com/view/fb02bxp2h4c73xi/Chuong_5.ppt

Đây là tài liệu môn Lý thuyết đồ thị. Các em download về và in ra trong các buổi học nhé.

Riêng lịch học. Thầy xin lỗi, lich học của các em sẽ không thay đổi: Thứ 4 học Mạng Không dây. Thứ 5 học Lý Thuyết đồ thị nhé. Lịch này Thầy đã làm đề nghị với phòng đào tạo nhưng không được nên các em vẫn học theo lịch cũ. Cám ơn các em.

Chúc các em học tốt.

 

 

 

Tài liệu môn NMTH dành cho các lớp DHTH12

Để lại phản hồi

Chào các em, đây là tài liệu của môn NMTH. Các em download về và in ra khi đi học nhé. Chúc các em học tập tốt.

Slide bài giảng:  http://www.mediafire.com/download/24sp9s6ym6etdbt/Slide.rar

Giáo trình: http://www.mediafire.com/download/uhd3aad6kt5ht61/GiaoTrinhNMTH.pdf.

Một số sách có dung lượng lớn nên Thầy không thể upload lên trên đây được. Có gì Thầy sẽ chia sẻ cho các em sau.

Tài liệu CTDL & GT lớp DHTH11ACLC

Để lại phản hồi

Tài liệu môn CTDL&GT

http://www.mediafire.com/download/ui32zpel7i514bw/TailieuCTDLLopDHTH11CLC.rar

Các em download về rồi thứ 2 tuần sau tôi sẽ thông báo rồi in ra nhé.

 

Chúc các em học tốt.

Bài thực hành môn CNPM Tuần 3

Để lại phản hồi

Chào các em!

Đây là bài thực hành tuần thứ 3 môn CNPM. Các em download về và thực hành nhé. Chúc các em học tốt.

http://www.mediafire.com/view/u1vt93d4w27bne5/Lab_Week_%233.pdf

Tài liệu môn NNLT lớp DHTH9 và DHTH8HL

Để lại phản hồi

Chào các em!

Đây là tài liệu môn NNLT của DHTH9 và DHTH8HL cho học kỳ 1 năm 2015-2016. Các em download về tham khảo nhé. Chúc các em học tốt.

http://www.mediafire.com/download/14wluah4sydosoy/NNLTguilopDHTH8_HL.rar

Tài liệu môn CTDL cho học kỳ 1 năm 2015-2016 các lớp DHTH10B và DHTH8_HL

Để lại phản hồi

Chào các em!

Đây là tài liệu môn CTDL các em downloand về tham khảo nhé. Phần thực hành Thầy sẽ bổ sung thêm cho các em.

Chúc các em học tốt.

http://www.mediafire.com/download/uyfc0t6q9y185jm/TailieuCTDLDHTH10%268HL.rar

Tài liệu bổ sung chương 05 môn LTDT

Để lại phản hồi

Chào các em!

Đây là tài liệu môn LTDT chương số 5: http://www.mediafire.com/view/fb02bxp2h4c73xi/Chuong_5.ppt

Các em tham khảo thêm trên một số trang như:

https://voer.edu.vn/m/bai-toan-luong-cuc-dai-trong-mang/1ea96ed5

Chúc các em thi tốt

Older Entries