Tài liệu lập trình C

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Gửi các em tài liệu môn LTC (Bài giảng và Bài tập). Các em download về và in ra cho các buổi học nhé!

http://www.mediafire.com/file/ugbj8s4hng575uf/SlideLTC.rar/file

http://www.mediafire.com/file/x3xn0n66neq8cpw/BT_NHAP_MON_LT_C_2015.pdf/file

Advertisements

Thông báo thứ tự các nhóm báo cáo môn UDCNMOI

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chào các em!

Đây là thứ tự các nhóm báo cáo ĐA môn học. Các em chuẩn bị tốt để báo cáo nhé!

NHÓM HỌ VÀ TÊN ĐỀ TÀI
1 Hồ sỹ Minh Hoàng
Đặng Thị Hiệp
Nguyễn Thị Hoài
Hồ sỹ Minh Hoàng
Lê Văn Oai
Đinh Quang Quí
Ứng dụng Face API, Clound – Computing vào nhận dạng khuôn mặt
2 Phạm Minh Hiếu
Lê Quốc Bảo
Nguyễn Hoàng Tiểu Bảo
Hoàng Văn Định
Smart home
3 Trần Nguyễn Minh Thông Hệ thống vườn thông minh
4 Lê Thị Thùy Linh
Bùi Văn Tâm
Nhận dạng khuôn mặt trong kho ảnh
5 Mạc Đức Hải
Phạm Duy
Trần Quốc Cường
Trương Quốc Hiếu
Go home with the support of the IOT
6 Võ Xuân Quang
Ngô Tấn Phúc
Phạm Nguyễn Ngọc Bảo
Chung Nhật Hào
Trần Mẫn Đạt
Nhận dạng khuôn mặt
7 Lê Quốc Cương
Nguyễn Thái Anh
Đào Minh Sơn
Hà Thế Bảo
Điểm Danh sinh viên bằng nhận dạng khuôn mặt
8 Nguyễn Thứ Ngọc Thư
Nguyễn Đức Thắng
Trương Tấn Thành
Nguyễn Đức Tín
Ứng dụng nhận diện khuôn mặt
9 Nguyễn Minh Hiếu Nhận diện hoa quả với dữ liệu hình ảnh

Điểm thành phần môn Toán UD

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chào các em!

Đây là điểm tổng kết các thành phần của môn Toán UD. các em nào thắc mắc, liên hệ qua email của Thầy: tonlongphuoc@iuh.edu.vn hoặc tonlongphuocvn@yahoo.com. Chậm nhất là 15g ngày 3/12/2018. Sau thời gian trên Thầy sẽ không giải quyết. Chúc các em thi cuối kỳ tốt.

Thông tin sinh viên Thường xuyên 20% Giữa kỳ Thực hành
Mã sinh viên Họ đệm Tên
1 2 3 30% 1
18011131 Lê Trần An 10,0 5,0 7,5 8,0 8,0
18076171 Nguyễn Trần Việt Anh 9,0 8,5 7,0 8,0 8,0
18080761 Nguyễn Thái Bình 10,0 9,0 8,5 7,5 7,5
18010841 Nguyễn Thanh Bình 10,0 8,5 6,0 5,0 5,0
18093951 Nguyễn Nhật Đăng 5,0 9,0 8,5 5,0 5,0
18011111 Hà Quốc Đạt 9,0 8,0 9,0 5,0 5,0
18009101 Phan Phú Điền 6,0 5,5 0,0 6,0 6,0
18017421 Lê Trọng Đức 8,0 9,0 6,5 7,0 7,0
18011641 Trương Thành Duy 8,0 8,0 8,0 5,0 5,0
18096671 Hoàng Minh Hiếu 10,0 7,0 0,0 7,0 7,0
18011361 Trần Xuân Hinh 7,0 6,0 7,0 5,5 5,5
18051091 Nguyễn Văn Hòa 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18061821 Nguyễn Văn Hòa 2,0 8,0 0,0 7,0 7,0
18063671 Nguyễn Duy Hoàng 5,0 5,0 7,0 5,5 5,5
18088651 Phan Công Hoàng 10,0 9,0 8,0 8,0 8,0
18079621 Trần Ngọc Hoàng 8,0 7,0 8,5 7,0 7,0
18063911 Lê Xuân Hưng 1,0 8,0 7,5 7,0 7,0
18094591 Lê Hoàng Quang Huy 8,0 3,0 8,5 3,0 3,0
18011101 Nguyễn Quang Huy 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18055661 Dương Vĩ Khang 9,0 9,0 9,0 7,0 7,0
18011451 Nguyễn Như Khánh 5,0 9,0 0,0 8,0 8,0
18096771 Đặng Minh Khôi 1,0 5,0 0,0 5,0 5,0
18072711 Vũ Cao Kỳ 10,0 9,0 9,0 6,0 6,0
18013501 Phạm Sơn Lâm 9,0 8,0 0,0 7,0 7,0
18013041 Trần Minh Lễ 10,0 9,0 7,5 8,0 8,0
18034001 Đào Đức Linh 10,0 7,0 8,0 8,0 8,0
18012541 Huỳnh Tấn Anh Linh 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0
18022831 Nguyễn Ngọc Huyền Linh 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0
18096371 Dương Minh Lộc 7,0 8,0 7,0 3,0 3,0
18009241 Lê Chí Lộc 5,0 8,5 9,0 7,0 7,0
18017081 Nguyễn Xuân Long 10,0 8,0 7,0 7,5 7,5
18009731 Trần Thanh Long 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18023871 Phan Thị Trúc Ly 10,0 9,0 8,5 8,0 8,0
18020991 Nguyễn Văn Mẫn 10,0 6,0 9,0 8,5 8,5
18032411 Lê Ngọc Minh 4,0 8,0 0,0 7,0 7,0
18096851 Lê Phúc Huy Minh 4,0 0,0 0,0 1,0 1,0
18076591 Trần Công Minh 4,0 0,0 0,0 8,0 8,0
18016171 Trần Hoàng Đức Minh 2,0 0,0 0,0 6,0 6,0
18013371 Nguyễn Thành Nam 7,0 6,0 8,0 8,0 8,0
18101971 Lê Thị Thuỳ Ngân 10,0 8,5 9,0 8,0 8,0
18009491 Nguyễn Thanh Ngân 10,0 8,0 8,0 7,5 7,5
18017061 Đoàn Hữu Nghĩa 10,0 8,0 8,5 7,5 7,5
18025981 Nguyễn Trọng Nghĩa 9,0 9,0 8,5 6,0 6,0
18013481 Trần Trọng Nghĩa 10,0 7,5 7,0 7,0 7,0
18035191 Trần Trọng Nghĩa 2,0 0,0 0,0 6,0 6,0
18018071 Nguyễn Huy Ngọc 7,0 6,0 9,0 5,0 5,0
18026871 Trần Văn Bảo Ngọc 7,0 8,5 8,5 7,0 7,0
18079901 Lê Trung Nguyên 10,0 9,0 7,0 7,0 7,0
18067281 Nguyễn Tấn Nguyên 10,0 9,0 7,0 7,0 7,0
18010501 Phạm Thái Nguyên 7,0 0,0 0,0 2,0 2,0
18101321 Trần Thanh Nguyên 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0
18049191 Đặng Hoài Nhân 10,0 9,0 9,0 6,0 6,0
18018671 Lê  Công Nhân 4,0 8,5 9,0 5,0 5,0
18010211 Phạm Trung Trực Nhân 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18101851 Mã Nam Nhi 6,0 7,0 8,5 4,0 4,0
18077821 Nguyễn Thị Yến Nhi 10,0 8,5 9,0 7,0 7,0
18096711 Đặng Minh Nhựt 7,0 8,0 6,5 4,0 4,0
18068781 Lê Phú Ninh 7,0 0,0 0,0 5,0 5,0
18021411 Nguyễn Minh Phát 8,0 7,0 7,5 0,0 0,0
18034121 Vũ Hoàng Phát 8,0 9,0 6,5 4,0 4,0
18035111 Nguyễn Viết Phong 10,0 8,0 8,5 7,0 7,0
18018181 Phan Hoài Phong 9,0 4,0 8,5 7,0 7,0
18074961 An Trọng Phúc 9,0 8,5 9,0 6,0 6,0
18014641 Lê Hạnh Phúc 7,0 7,0 6,0 5,0 5,0
18096071 Nguyễn Hữu Phúc 9,0 9,0 5,5 7,0 7,0
18081021 Nguyễn Chí Phụng 9,0 7,5 8,5 6,0 6,0
18023431 Từ Bính Phước 9,0 7,0 5,0 7,0 7,0
18028431 Đỗ Thành Phương 5,0 8,5 0,0 7,0 7,0
18086351 Nguyễn Tấn Huy Phương 10,0 8,5 7,0 7,0 7,0
18045531 Huỳnh Duy Phường 10,0 7,5 7,0 6,0 6,0
18016161 Lê Thị Như Phượng 10,0 10,0 9,0 8,0 8,0
18009601 Trần Minh Quan 10,0 8,0 8,5 5,5 5,5
18076201 Trình Văn Quốc 7,0 5,5 9,0 1,0 1,0
18063271 Huỳnh Thị Tả 9,0 9,0 8,0 7,0 7,0
18101901 Bùi Minh Truyền 4,0 6,0 0,0 0,0 0,0
18101311 Thái Bình Văn 8,0 8,5 9,0 5,0 5,0

Điểm tổng kết môn Toán ứng dụng lớp CDTH19D

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chào các em!

Đây là điểm tổng kết các thành phần của môn Toán UD. các em nào thắc mắc, liên hệ qua email của Thầy: tonlongphuoc@iuh.edu.vn hoặc tonlongphuocvn@yahoo.com. Chậm nhất là 15g ngày 3/12/2018. Sau thời gian trên Thầy sẽ không giải quyết. Chúc các em thi cuối kỳ tốt.

Thông tin sinh viên Thường xuyên 20% Giữa kỳ Thực hành
Mã sinh viên Họ đệm Tên
1 2 3 30% 1
18011131 Lê Trần An 10,0 5,0 7,5 8,0 8,0
18076171 Nguyễn Trần Việt Anh 9,0 8,5 7,0 8,0 8,0
18080761 Nguyễn Thái Bình 10,0 9,0 8,5 7,5 7,5
18010841 Nguyễn Thanh Bình 10,0 8,5 6,0 5,0 5,0
18093951 Nguyễn Nhật Đăng 5,0 9,0 8,5 5,0 5,0
18011111 Hà Quốc Đạt 9,0 8,0 9,0 5,0 5,0
18009101 Phan Phú Điền 6,0 5,5 0,0 6,0 6,0
18017421 Lê Trọng Đức 8,0 9,0 6,5 7,0 7,0
18011641 Trương Thành Duy 8,0 8,0 8,0 5,0 5,0
18096671 Hoàng Minh Hiếu 10,0 7,0 0,0 7,0 7,0
18011361 Trần Xuân Hinh 7,0 6,0 7,0 5,5 5,5
18051091 Nguyễn Văn Hòa 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18061821 Nguyễn Văn Hòa 2,0 8,0 0,0 7,0 7,0
18063671 Nguyễn Duy Hoàng 5,0 5,0 7,0 5,5 5,5
18088651 Phan Công Hoàng 10,0 9,0 8,0 8,0 8,0
18079621 Trần Ngọc Hoàng 8,0 7,0 8,5 7,0 7,0
18063911 Lê Xuân Hưng 1,0 8,0 7,5 7,0 7,0
18094591 Lê Hoàng Quang Huy 8,0 3,0 8,5 3,0 3,0
18011101 Nguyễn Quang Huy 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18055661 Dương Vĩ Khang 9,0 9,0 9,0 7,0 7,0
18011451 Nguyễn Như Khánh 5,0 9,0 0,0 8,0 8,0
18096771 Đặng Minh Khôi 1,0 5,0 0,0 5,0 5,0
18072711 Vũ Cao Kỳ 10,0 9,0 9,0 6,0 6,0
18013501 Phạm Sơn Lâm 9,0 8,0 0,0 7,0 7,0
18013041 Trần Minh Lễ 10,0 9,0 7,5 8,0 8,0
18034001 Đào Đức Linh 10,0 7,0 8,0 8,0 8,0
18012541 Huỳnh Tấn Anh Linh 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0
18022831 Nguyễn Ngọc Huyền Linh 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0
18096371 Dương Minh Lộc 7,0 8,0 7,0 3,0 3,0
18009241 Lê Chí Lộc 5,0 8,5 9,0 7,0 7,0
18017081 Nguyễn Xuân Long 10,0 8,0 7,0 7,5 7,5
18009731 Trần Thanh Long 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18023871 Phan Thị Trúc Ly 10,0 9,0 8,5 8,0 8,0
18020991 Nguyễn Văn Mẫn 10,0 6,0 9,0 8,5 8,5
18032411 Lê Ngọc Minh 4,0 8,0 0,0 7,0 7,0
18096851 Lê Phúc Huy Minh 4,0 0,0 0,0 1,0 1,0
18076591 Trần Công Minh 4,0 0,0 0,0 8,0 8,0
18016171 Trần Hoàng Đức Minh 2,0 0,0 0,0 6,0 6,0
18013371 Nguyễn Thành Nam 7,0 6,0 8,0 8,0 8,0
18101971 Lê Thị Thuỳ Ngân 10,0 8,5 9,0 8,0 8,0
18009491 Nguyễn Thanh Ngân 10,0 8,0 8,0 7,5 7,5
18017061 Đoàn Hữu Nghĩa 10,0 8,0 8,5 7,5 7,5
18025981 Nguyễn Trọng Nghĩa 9,0 9,0 8,5 6,0 6,0
18013481 Trần Trọng Nghĩa 10,0 7,5 7,0 7,0 7,0
18035191 Trần Trọng Nghĩa 2,0 0,0 0,0 6,0 6,0
18018071 Nguyễn Huy Ngọc 7,0 6,0 9,0 5,0 5,0
18026871 Trần Văn Bảo Ngọc 7,0 8,5 8,5 7,0 7,0
18079901 Lê Trung Nguyên 10,0 9,0 7,0 7,0 7,0
18067281 Nguyễn Tấn Nguyên 10,0 9,0 7,0 7,0 7,0
18010501 Phạm Thái Nguyên 7,0 0,0 0,0 2,0 2,0
18101321 Trần Thanh Nguyên 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0
18049191 Đặng Hoài Nhân 10,0 9,0 9,0 6,0 6,0
18018671 Lê  Công Nhân 4,0 8,5 9,0 5,0 5,0
18010211 Phạm Trung Trực Nhân 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18101851 Mã Nam Nhi 6,0 7,0 8,5 4,0 4,0
18077821 Nguyễn Thị Yến Nhi 10,0 8,5 9,0 7,0 7,0
18096711 Đặng Minh Nhựt 7,0 8,0 6,5 4,0 4,0
18068781 Lê Phú Ninh 7,0 0,0 0,0 5,0 5,0
18021411 Nguyễn Minh Phát 8,0 7,0 7,5 0,0 0,0
18034121 Vũ Hoàng Phát 8,0 9,0 6,5 4,0 4,0
18035111 Nguyễn Viết Phong 10,0 8,0 8,5 7,0 7,0
18018181 Phan Hoài Phong 9,0 4,0 8,5 7,0 7,0
18074961 An Trọng Phúc 9,0 8,5 9,0 6,0 6,0
18014641 Lê Hạnh Phúc 7,0 7,0 6,0 5,0 5,0
18096071 Nguyễn Hữu Phúc 9,0 9,0 5,5 7,0 7,0
18081021 Nguyễn Chí Phụng 9,0 7,5 8,5 6,0 6,0
18023431 Từ Bính Phước 9,0 7,0 5,0 7,0 7,0
18028431 Đỗ Thành Phương 5,0 8,5 0,0 7,0 7,0
18086351 Nguyễn Tấn Huy Phương 10,0 8,5 7,0 7,0 7,0
18045531 Huỳnh Duy Phường 10,0 7,5 7,0 6,0 6,0
18016161 Lê Thị Như Phượng 10,0 10,0 9,0 8,0 8,0
18009601 Trần Minh Quan 10,0 8,0 8,5 5,5 5,5
18076201 Trình Văn Quốc 7,0 5,5 9,0 1,0 1,0
18063271 Huỳnh Thị Tả 9,0 9,0 8,0 7,0 7,0
18101901 Bùi Minh Truyền 4,0 6,0 0,0 0,0 0,0
18101311 Thái Bình Văn 8,0 8,5 9,0 5,0 5,0

Điểm thành phần môn UDCNMOI

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Họ và Tên Thường xuyên 20% Giữa kỳ Thực hành
1 2 30% 1 2 3
Nguyễn Thái Anh 7,0 5.5 4,0 4,0
Hà Thế Bảo 9,0 5.5 2,0 2,0
Lê Quốc Bảo 10,0 8,0 6,0 6,0
Nguyễn Hoàng Tiểu Bảo 7,0 6,0 5,0 5,0
Phạm Nguyễn Ngọc Bảo 10,0 8.5 7,0 7,0
Lê Quốc Cương 8,0 5.5 3,0 3,0
Trần Quốc Cường 7,0 7.5 8,0 8,0
Trần Mẫn Đạt 10,0 9,0 8.5 8.5
Hoàng Văn Định 9,0 9,0 9,0 9,0
Phạm Duy 6,0 6.5 7,0 7,0
Mạc Đức Hải 5,0 6.5 8.5 8.5
Chung Nhật Hào 9,0 8,0 7,0 7,0
Đặng Thị Hiệp 10,0 9,0 10,0 10,0
Nguyễn Minh Hiếu 5,0 6,0 7,0 7,0
Phan Minh Hiếu 10,0 6,0 2,0 2,0
Trương Quốc Hiếu 6,0 7.5 9,0 9,0
Nguyễn Thị Hoài 10,0 8.5 7,0 7,0
Hồ Sỹ Minh Hoàng 9,0 9,0 10,0 10,0
Lê Thùy Linh 5,0 7,0 9,0 9,0
Lê Văn Oai 9,0 6.5 4,0 4,0
Ngô Tấn Phúc 10,0 8.5 7,0 7,0
Võ Xuân Quang 9,0 8,0 7,0 7,0
Đinh Quang Quí 9,0 8,0 7,0 7,0
Đào Minh Sơn 7,0 7,0 7.5 7.5
Bùi Văn Tâm 9,0 7.5 8,0 8,0
Nguyễn Đức Thắng 2,0 5,0 8,0 8,0
Trương Tấn Thành 7,0 8.5 10,0 10,0
Trần Nguyễn Minh Thông 7,0 4,0 0,0 0,0
Nguyễn Thứ Ngọc Thư 10,0 9,0 8,0 8,0
Nguyễn Đức Tín 5,0 7,0 9,0 9,0

Điểm thành phần môn UDCNM

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chào các em DHKHMT11A,

Thầy gửi bảng điểm thành phần cho môn UDCNMOI, các em xem có thắc mắc gì phản hồi cho Thầy nhé. Chậm nhất là lúc 12g30 thứ 5 ngày 29/11/2018. Sau thời hạn trên Thầy sẽ không giải quyết. Các em phản hồi qua email: tonlongphuoc@iuh.edu.vn hoặc tonlongphuocvn@yahoo.com nhé.

Riêng báo cáo cho ĐA môn học, các em soạn slide, báo cáo gửi qua email cho Thầy chậm nhất là 18g ngày 3/12/2018 nhé. Các nhóm phải nộp báo cáo đầy đủ. Nhóm nào không nộp hoặc nộp trễ theo lịch trên xem như không bảo vệ ĐA vào ngày 07/12/2018.

 

Thông tin sinh viên Thường xuyên 20% Giữa kỳ Thực hành Được dự thi
Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học
1 2 3 4 5 30% 1 2 3
15059501 Nguyễn Thái Anh Nam 07/11/1997 DHKHMT11A 7,0 5.5 4,0 4,0
15027181 Hà Thế Bảo Nam 04/06/1997 DHKHMT11A 9,0 5.5 2,0 2,0
15073151 Lê Quốc Bảo Nam 04/02/1997 DHKHMT11A 10,0 8,0 6,0 6,0
15057341 Nguyễn Hoàng Tiểu Bảo Nam 27/04/1997 DHKHMT11A 7,0 6,0 5,0 5,0
15039621 Phạm Nguyễn Ngọc Bảo Nam 22/10/1997 DHKHMT11A 10,0 8.5 7,0 7,0
15092581 Lê Quốc Cương Nam 09/02/1997 DHKHMT11A 8,0 5.5 3,0 3,0
15014221 Trần Quốc Cường Nam 24/02/1997 DHKHMT11A 7,0 7.5 8,0 8,0
15037621 Trần Mẫn Đạt Nam 15/09/1997 DHKHMT11A 10,0 9,0 8.5 8.5
15070631 Hoàng Văn Định Nam 20/08/1996 DHKHMT11A 9,0 9,0 9,0 9,0
15043001 Phạm Duy Nam 14/12/1997 DHKHMT11A 6,0 6.5 7,0 7,0
14019871 Mạc Đức Hải Nam 15/02/1996 DHKHMT10A 5,0 6.5 8.5 8.5
15017851 Chung Nhật Hào Nam 24/09/1997 DHKHMT11A 9,0 8,0 7,0 7,0
15036271 Đặng Thị Hiệp Nữ 19/08/1997 DHKHMT11A 10,0 9,0 10,0 10,0
15091061 Nguyễn Minh Hiếu Nam 17/09/1997 DHKHMT11A 5,0 6,0 7,0 7,0
15030831 Phan Minh Hiếu Nam 05/11/1997 DHKHMT11A 10,0 6,0 2,0 2,0
15021381 Trương Quốc Hiếu Nam 04/04/1997 DHKHMT11A 6,0 7.5 9,0 9,0
15099361 Nguyễn Thị Hoài Nữ 06/02/1997 DHKHMT11A 10,0 8.5 7,0 7,0
15075991 Hồ Sỹ Minh Hoàng Nam 20/01/1997 DHKHMT11A 9,0 9,0 10,0 10,0
15039441 Lê Thùy Linh Nữ 09/06/1997 DHKHMT11A 5,0 7,0 9,0 9,0
15074811 Lê Văn Oai Nam 14/09/1997 DHKHMT11A 9,0 6.5 4,0 4,0
15042761 Ngô Tấn Phúc Nam 16/07/1997 DHKHMT11A 10,0 8.5 7,0 7,0
15042461 Võ Xuân Quang Nam 17/02/1997 DHKHMT11A 9,0 8,0 7,0 7,0
15054781 Đinh Quang Quí Nam 15/06/1996 DHKHMT11A 9,0 8,0 7,0 7,0
15036781 Đào Minh Sơn Nam 01/11/1997 DHKHMT11A 7,0 7,0 7.5 7.5
15099031 Bùi Văn Tâm Nam 26/12/1996 DHKHMT11A 9,0 7.5 8,0 8,0
15045961 Nguyễn Đức Thắng Nam 30/11/1997 DHKHMT11A 2,0 5,0 8,0 8,0
15053271 Trương Tấn Thành Nam 24/09/1997 DHKHMT11A 7,0 8.5 10,0 10,0
15073331 Trần Nguyễn Minh Thông Nam 04/04/1996 DHKHMT11A 7,0 4,0 0,0 0,0
15082231 Nguyễn Thứ Ngọc Thư Nữ 24/06/1997 DHKHMT11A 10,0 9,0 8,0 8,0
15047291 Nguyễn Đức Tín Nam 25/05/1997 DHKHMT11A 5,0 7,0 9,0 9,0

 

 

 

Tài liệu Seminar môn UDCNMoi

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chào các em DHKHMT11A,

Thầy gửi các em nội dung slide trình bày cho buổi Seminar tối nay. Các em download về xem nhé. Chúc các em học tốt!

https://drive.google.com/file/d/1XGiSlYBroPhFRXr38Kai4L7WK8ncVeD-/view

 

 

Older Entries