Tài liệu môn Lý Thuyết đồ thị

Để lại bình luận

Chào các em sinh viên DHCNTT12AVL.

http://www.mediafire.com/download/93qbv37fzi57v92/TailieuLTDT.rar

http://www.mediafire.com/view/fb02bxp2h4c73xi/Chuong_5.ppt

Đây là tài liệu môn Lý thuyết đồ thị. Các em download về và in ra trong các buổi học nhé.

Riêng lịch học. Thầy xin lỗi, lich học của các em sẽ không thay đổi: Thứ 4 học Mạng Không dây. Thứ 5 học Lý Thuyết đồ thị nhé. Lịch này Thầy đã làm đề nghị với phòng đào tạo nhưng không được nên các em vẫn học theo lịch cũ. Cám ơn các em.

Chúc các em học tốt.

 

 

 

Tài liệu môn NMTH dành cho các lớp DHTH12

Để lại bình luận

Chào các em, đây là tài liệu của môn NMTH. Các em download về và in ra khi đi học nhé. Chúc các em học tập tốt.

Slide bài giảng:  http://www.mediafire.com/download/24sp9s6ym6etdbt/Slide.rar

Giáo trình: http://www.mediafire.com/download/uhd3aad6kt5ht61/GiaoTrinhNMTH.pdf.

Một số sách có dung lượng lớn nên Thầy không thể upload lên trên đây được. Có gì Thầy sẽ chia sẻ cho các em sau.

Danh sách các đồ án môn Phát triển ứng dụng!

Để lại bình luận

Đây là danh sách các đề tài môn PT Ứng dụng cho lớp KHMT. Riêng tài liệu, Thầy sẽ gửi sau.

Chúc các em hoàn thành tốt môn học này.

ĐỒ ÁN MÔN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG (2016)

š

TÊN ĐỀ TÀI (1) Tìm hiểu VTK(The Visualization ToolKit), xây dựng ứng dụng xử lý ảnh y khoa
LOẠI ĐỀ TÀI Khoa học &Công nghệ
SỐ SINH VIÊN 2SV/ nhóm (2 nhóm)
MÔ TẢ  

Tìm hiểu về VTK

Tìm hiểu về ảnh y khoa như DICOM, CT…

Xây dựng các ứng dụng về đọc ảnh y khoa, xử lý các chức năng cơ bản trong đồ họa

YÊU CẦU Ngôn ngữ lập trình C# hoặc C++

Database XML

 

ĐỘ KHÓ 3/5
TÀI LIỆU THAM KHẢO Liên hệ Giáo viên tonlongphuocvn@yahoo.com

 

Phần mềm hỗ trợ, phiên bản demo Giảng viên sẽ cung cấp
   

 

TÊN ĐỀ TÀI (2) Phân loại văn bản tiếng Việt với bộ phân loại SVM
LOẠI ĐỀ TÀI Công nghệ & Khoa học
SỐ SINH VIÊN 2sv/nhóm(2 nhóm)
MÔ TẢ Tìm hiểu về SVM.

Xây dựng công cụ tạo kho dữ liệu bằng C#

Kết hợp SVW để phân loại văn bản

 

YÊU CẦU Có kiến thức về mã nguồn mở

Ngôn ngữ lập trình C#,

Dữ liệu trên XML

 

ĐỘ KHÓ 4/5
TÀI LIỆU THAM KHẢO Liên hệ Giáo viên tonlongphuocvn@yahoo.com

 

Phần mềm hỗ trợ, phiên bản demo Giảng viên sẽ cung cấp

 

TÊN ĐỀ TÀI (3) Xây dựng chương trình sửa lỗi chính tả Tiếng Việt
LOẠI ĐỀ TÀI Công nghệ & khoa học
SỐ SINH VIÊN 2SV/ nhóm (2 nhóm)
MÔ TẢ Xây dựng các addin trong VS 2010 từ đó đưa vào phần mềm soạn thảo MS word 2010 để sửa lỗi chính tả.

Xử lý lỗi cú pháp(cho đồ án 1,2)

Xử lý lỗi ngữ nghĩa(cho đồ án chuyên ngành)

 

YÊU CẦU Nắm vững về addin trong VS2010

Ngôn ngữ C#

 

Có kiến thức về xử lý ngôn ngữ tự nhiên(ngôn ngữ viết)

Nắm rõ kiến thức về các thuật toán trong trí tuệ nhân tạo.

 

ĐỘ KHÓ 4/5
TÀI LIỆU THAM KHẢO Liên hệ Giáo viên tonlongphuocvn@yahoo.com

 

Phần mềm hỗ trợ, phiên bản demo Giảng viên sẽ cung cấp

 

TÊN ĐỀ TÀI (4) Tìm hiểu công cụ OCR Tesserract chuyển đổi hình ảnh sang văn bản.
LOẠI ĐỀ TÀI Công nghệ & khoa học
SỐ SINH VIÊN 2SV/ nhóm (2 nhóm)
MÔ TẢ Nhóm tìm hiểu công cụ lập trình Android.

Tìm hiểu công cụ OCR Tesserract

Tìm hiểu các công cụ xử lý Ảnh nhằm tăng cường chất lượng Ảnh.

Tìm hiểu cơ chế dịch tự động từ Google

Dựa vào kiến thức tìm hiểu xây dựng ứng dụng dịch tự đồng văn bản từ hình ảnh chụp trên thiết bị di động

 

YÊU CẦU Ngôn ngữ lập trình Java.

 

Có kiến thức về xử lý ảnh(ngôn ngữ viết)

 Nắm rõ kiến thức về các thuật toán trong trí tuệ nhân tạo.

 

ĐỘ KHÓ 4/5
TÀI LIỆU THAM KHẢO Liên hệ Giáo viên tonlongphuocvn@yahoo.com

 

Phần mềm hỗ trợ, phiên bản demo Giảng viên sẽ cung cấp

Tài liệu CTDL & GT lớp DHTH11ACLC

Để lại bình luận

Tài liệu môn CTDL&GT

http://www.mediafire.com/download/ui32zpel7i514bw/TailieuCTDLLopDHTH11CLC.rar

Các em download về rồi thứ 2 tuần sau tôi sẽ thông báo rồi in ra nhé.

 

Chúc các em học tốt.

Bài thực hành môn CNPM Tuần 3

Để lại bình luận

Chào các em!

Đây là bài thực hành tuần thứ 3 môn CNPM. Các em download về và thực hành nhé. Chúc các em học tốt.

http://www.mediafire.com/view/u1vt93d4w27bne5/Lab_Week_%233.pdf

Tài liệu môn NNLT lớp DHTH9 và DHTH8HL

Để lại bình luận

Chào các em!

Đây là tài liệu môn NNLT của DHTH9 và DHTH8HL cho học kỳ 1 năm 2015-2016. Các em download về tham khảo nhé. Chúc các em học tốt.

http://www.mediafire.com/download/14wluah4sydosoy/NNLTguilopDHTH8_HL.rar

Tài liệu môn CTDL cho học kỳ 1 năm 2015-2016 các lớp DHTH10B và DHTH8_HL

Để lại bình luận

Chào các em!

Đây là tài liệu môn CTDL các em downloand về tham khảo nhé. Phần thực hành Thầy sẽ bổ sung thêm cho các em.

Chúc các em học tốt.

http://www.mediafire.com/download/uyfc0t6q9y185jm/TailieuCTDLDHTH10%268HL.rar

Older Entries