Điểm môn TTNT lớp DHCNTT11AVL và DHTH7HOCGHEP

Để lại bình luận

Chào các em!

Đây là điểm Thường kỳ và Giữa kỳ. TK1 =Điểm vấn đáp+1 điểm cho SV nộp source code. TK2= Điểm danh trên lớp. và thi GK. Em nào thắc mắc điểm gặp trực tiếp Thầy vào lúc 17g30-18g15 thứ 3 ngày 24-05, tại VP Giáo viên lầu 1 nhà H. Mọi thắc mắc sau thời gian trên sẽ không giải quyết.

Chúc các em thi cuối kỳ thật tốt!

Họ  đệm Tên TK1 TK2 Giữa Kỳ
Phạm Thành An 6 10 8
Nguyễn Đình Thế Anh 4 5 6
Nguyễn Quang Anh 4 8 6
Nguyễn Quốc Anh 0 2 0
Huyết Lê Hoàng Ân 4 5 5
Tăng Quốc Bảo 0 3 0
Cao Bá Hoàng Bách 0 7 5.5
Lê Xuân Bình 0 0 0
Nguyễn Viết Cường 6 10 5
Nguyễn Hoàng Dân 7 10 7.5
Trịnh Hồ Dũng 4 10 6
Nguyễn Bảo Ngọc Thùy Dương 7 10 8
Trương Thành Đạt 5 8 8
Từ Kim Đông 6 10 8.5
Ngô Xuân Giang 0 2 7
Nguyễn Văn Hải 0 2 4
Nguyễn Thanh Hiền 0 2 0
Phạm Tấn Hoà 0 2 0
Hồ Đình Hoàng 5 10 8
Nguyễn Hoàng 6 10 7.5
Phan Huy Hoàng 0 6 6
Nguyễn An Huy 5 10 8
Nguyễn Hoàng Huy 8 9 7.5
Trần Đình Huy 8 10 8.5
Trần Thị Thanh Huyền 5 10 8
Nguyễn Văn Hưng 6 10 6
Trịnh Trương Cẩm Hương 5 8 8
Dương Minh Kha 4 10 7.5
Phạm Ngọc Khánh 5 10 8
Phạm Huỳnh Vũ Kiên 0 0 0
Nguyễn Thành Kiệt 5 5 6.5
Lê Văn Lanh 7 8 8.5
Đinh Hoàng Lâm 0 2 0
Lại Hoàng Lâm 0 6 3.5
Phạm Nhật Cát Lâm 10 10 8.5
Nguyễn Đình Lân 6 10 8
Nguyễn Ngọc Linh 0 8 5.5
Nguyễn Thế Long 5 10 6.5
Nguyễn Phước Lợi 5 9 2
Nguyễn Hoàng Minh 8 10 6
Trần Hữu Minh 5 8 8
Dương Đình Nam 5 10 9
Lê Kim Ngân 6 9 8
Nguyễn Tiến Nghĩa 0 2 0
Nguyễn Trọng Nghĩa 5 8 6.5
Nguyễn Trung Nghĩa 5 10 7
Trần Đình Kiến Duy Nguyên 0 0 0
Bùi Tổng Nha 5 10 6
Trương Hữu Nhân 0 8 7
Trịnh Vĩnh Phát 0 9 5
Huỳnh Thiên Phú 5 10 4.5
Đỗ Hoàng Phúc 4 10 8
Trần Vũ Hồng Phúc 0 9 4
Nguyễn Thanh Quan 0 0 0
Phùng Anh Quân 8 8 2
Nguyễn Trần Quyết 5 9 8
Đặng Đình Quý 0 7 5.5
Nguyễn Hoài Sa 5 9 6
Dương Minh Sang 0 3 0
Đinh Tuấn Sang 5 10 7.5
Nghiêm Văn Sang 4 9 9
Huỳnh Trần Trung Tân 6 10 8.5
Lương Ngọc Huy Thanh 4 7 7.5
Nguyễn Mạnh Thắng 4 5 6
Nguyễn Trọng Thông 0 9 5.5
Nguyễn Văn Hữu Toàn 5 9 7
Phan Thanh Trí 7 10 7.5
Nguyễn Thành Trung 5 7 4.5
Nguyễn Minh Truyền 5 8 5.5
Hoàng Văn Tuân 0 7 7
Hứa Trần Anh Tuấn 5 10 7.5
Trần Anh Tuấn 0 7 7
Trịnh Quang Tuyên 5 6 8.5
Lê Thanh Tùng 0 5 7.5
Huỳnh Minh 0 0 0
Trần Thanh 5 10 8.5
Nguyễn Bạch Vân 5 10 8
Thái Huỳnh Khả Vi 5 10 7.5
Cao Phong Vinh 5 9 6
Họ  đệm Tên TK1 TK2 GK
Lê Văn Hân 0 0 0
Nguyễn Văn Nhã 5 8 8

Điểm môn LTĐT lớp DHCNPM10BTT

Để lại bình luận

Chào các em!

Đây là điểm môn LTĐT của HK này gồm TK1,TK2,TK3 và GK. Em nào thắc mắc liên hệ Thầy lúc 17g30-18g30 tại VPK ngày hôm nay.(17/05).

Họ  đệm Tên TK1 TK2 TK3 GK
Lương Trường An 9 6 6.5 6.5
Đỗ Tuấn Anh 9 4 7.5 7
Nguyễn Duy Anh 5 4 6.5 7
Nguyễn Anh Duy 10 6 7 8
Trần Hải Dương 10 8 6 7.5
Huỳnh Vĩnh Điền 9 5 6 6
Lê Hoàng Việt Hải 7 4 6.5 7.5
Trần Thanh Hiệp 5 6 7 6.5
Nguyễn Sơn Huy Hoàng 2 0 0 0
Trần Sỹ Khánh Hoàng 8 5 7.5 7
Phan Đức Huy 8 4 6.5 6.5
Trần Hoàng Khánh 6 5 7 6.5
Nguyễn Đình Khoa 6 4 7.5 7.5
Võ Phùng Công Kiệt 7 5 0 7.5
Bùi Hoàng Nam 7 5 7.5 7
Nguyễn Ngọc Phương Ngân 6 0 7 8
Lý Trung Nghĩa 9 5 7 8
Lê Nguyễn Trung Nhân 8 4 7.5 7.5
Huỳnh Hòa Nhơn 3 0 0 0
Nguyễn Anh Phong 4 4 6.5 7
Quách Quốc Quý 5 5 8.5 7
Nguyễn Thanh Sơn 9 4 6.5 7.5
Nguyễn Viết Sơn 7 4 7.5 7
Trần Huỳnh Nhật Tân 9 5 7.5 7.5
Võ Hồng Thái 8 4 7.5 7
Nguyễn Đức Thắng 6 4 7 6.5
Nguyễn Văn Thuyết 6 6 7 7
Nguyễn Thị Minh Trâm 10 6 8.5 6.5
Lê Võ Tài Trí 8 5 8 7
Nguyễn Đăng Trí 10 8 7.5 8
Lê Minh Trực 7 4 7.5 5.5
Lê Trọng Vân 6 5 6.5 6.5
Trần Thanh Vương 8 0 7.5 6
Trần Lê Tường Vy 7 5 7 7

 

 

Điểm môn LTĐT lớp DHKHMT10A

Để lại bình luận

Chào các em!

Đây là điểm môn LTĐT gồm TK1,TK2,TK3 và GK. Em nào thắc mắc liên hệ Thầy lúc 17g30-18g30 tại VPK ngày hôm nay.(17/05)

Họ  đệm Tên TK1 TK2 TK3 Giữa kỳ
Bùi Tuấn Bảo 8 8 4 6
Nguyễn Trần Chí Bảo 10 7 4 5.5
Trần Trọng Bình 10 7.5 9 8.5
Lâm Quốc Bửu 0 4 0 0
Bùi Ngọc Đông Châu 9 8.5 4 7
Đoàn Thanh Chiến 8 7.5 4 7
Huỳnh Ngọc Chính 8 7 4 8
Nguyễn Hồng Chương 10 8 7 8
Nguyễn Văn Cương 9 7.5 4 7.5
Nguyễn Cường 10 7.5 4 8
Nguyễn Tấn Cường 8 8 4 7.5
Phạm Văn Cường 10 8 4 8
Tạ Quang Cường 9 8 4 7
Nguyễn Văn Đạt 7 8.5 4 5.5
Lê Minh Đức 10 8 4 8
Nguyễn Thành Phúc Đức 5 7.5 4 7.5
Hà Huy Giáp 5 6 0 3
Lê Đức Hân 10 7.5 4 7.5
Nguyễn Hoàng Ngọc Hân 8 8 7 6
Bùi Công Hậu 5 4 0 7
Nguyễn Trung Hiếu 7 0 0 3
Võ Thành Chí Hiếu 10 8.5 0 4
Võ Trung Hiếu 8 4 4 7.5
Võ Văn Hoàn 8 7.5 4 7.5
Lê Nguyễn Việt Hoàng 7 7 0 7.5
Nguyễn Đắc Hóa 9 7 4 5.5
Nguyễn Ngọc Huấn 10 8 8 7.5
Lê Nguyễn Xuân Huy 10 7.5 4 8
Phạm Huy 8 7 4 8
Đoàn Việt Hưng 9 7 4 7.5
Hồ Bình Kha 10 7.5 4 8.5
Nguyễn Trường Khang 9 0 0 7
Nguyễn Văn Khang 0 7.5 0 0
Vũ Văn Khang 9 0 0 5
Võ Minh Khôi 10 6.5 4 6.5
Vòng Minh Kiên 4 0 0 0
Bùi Gia Linh 10 8 4 6
Bùi Thanh Long 9 7.5 4 7.5
Đặng Duy Long 9 7 4 5.5
Lê Hoàng Long 10 7.5 4 8
Hoàng Bình Minh 10 8 4 7
Phạm Quang Minh 5 6 0 5
Trần Phương Nam 4 0 0 5
Vũ Trọng Nghĩa 6 0 0 5
Nguyễn Nghĩa Nhân 7 0 0 7
Nguyễn Ngọc Nhân 10 8 10 7
Hồ Phát 9 4 4 6
Ngô Hùng Phi 9 8 4 7
Đoàn Quang Phú 8 8 4 7.5
Nguyễn Đỗ Đại Phúc 10 4 4 6.5
Trần Bảo Phúc 8 7.5 4 6.5
Trương Hoài Quốc 8 8.5 9 7.5
Nguyễn Phước Sang 8 6.5 9 4
Trần Xuân Sách 8 7 0 7
Nguyễn Hải Sơn 10 8 4 6.5
Phạm Ngọc Sơn 4 0 0 0
Đỗ Văn Tâm 9 8 8 7
Đặng Bá Thành 9 6.5 0 7.5
Tô Minh Thành 8 0 0 6
Cao Thị Minh Thảo 6 0 0 5
Lục Toàn Thắng 8 6.5 0 6
Nguyễn Phan Quốc Thắng 8 7.5 4 6.5
Nguyễn Ngọc Thiện 7 0 0 0
Phan Thị Ngọc Thiện 10 4 4 7
Nguyễn Quốc Thịnh 4 0 0 1
Nguyễn Như Thuận 10 7.5 9 8
Vũ Phú Thủy 7 0 0 0
Lê Đức Tiến 10 7.5 10 7.5
Lương Minh Tín 10 4 4 7
Nguyễn Văn Trí 0 0 0 0
Trần Anh Trung 10 7.5 4 5.5
Ngô Đình Tuấn 10 7.5 4 6.5
Nguyễn Viết Tuấn 7 6.5 4 6
Nguyễn Thanh Tùng 10 7.5 4 6.5
Đỗ Văn Tự 10 8 4 6.5
Vương Hoàng Vân 8 7 4 5
Vương Quốc Việt 10 8 10 7
Trương Công Vinh 6 0 0 4
Huỳnh Văn 9 4 4 7

Thông báo điểm môn LTDT của lớp DHCNTT11BVL

Để lại bình luận

Chào các em!

Đây là điểm môn LTDT gồm có TK1,TK2 và Giữa kỳ. Em nào thắc mắ điểm gặp trực tiếp Thầy vào lúc. 17g50  thứ 5  ngày 19/5 tại VPK nhé.

Họ  đệm Tên TK1 TK2 Giữa Kỳ
 

Phạm Hoài

Bảo 4 6 8
Đặng Phan Xuân Bình 4 5.5 7
Võ Bảo Duy 0 0 6.5
Dương Bá Đạt 0 0 7.5
Nguyễn Xuân Định 8 8 8.5
Nguyễn Vũ Hảo 4 6 7.5
Bùi Hoàng Hiếu 6 6 5.5
Huỳnh Minh Hoàng 4 7 8.5
Nguyễn Đình Huấn 4 7 8.5
Phạm Tấn Hùng 4 6 7
Nguyễn Thanh Lâm 4 6 7.5
Huỳnh Ngọc Linh 4 6 8
Nguyễn Văn Linh 4 7 8.5
Phạm Tuấn Lộc 5 6 7.5
Phạm Hoài Minh 6 7 7.5
Trần Ngọc Misa 0 0 0
Trần Thành Nam 6 7 8
Bành Phước Nguyên 0 0 0
Võ Quang Phú 4 5 6
Phạm Trần Thành Phương 4 6 7.5
Đoàn Duy Quang 0 0 6
Trịnh Khánh Sơn 4 6 7
Lưu Vĩnh Thành 0 0 0
Lê Quang Ngọc Thái 4 6 7.5
Nguyễn Duy Thông 4 5 5.5
Diệp Quốc Trí 0 0 5.5
Nguyễn Lê Minh Trí 4 5 6.5
Trần Xuân Trung 4 6 7.5
Hồ Thanh Tuấn 4 6 7.5
Phạm Thanh Tùng 5 6 7.5
Nguyễn Hoàng Vinh 0 0 0
Nguyễn Thanh Hoàn 0 0 4.5
Bùi Châu Vương 0 0 0
Nguyễn Quốc Vương 0 0 0

 

 

Thông báo lớp DHTHKHMT 10A

Để lại bình luận

Chào các em!

Theo kế hoạch, lớp chúng ta sẽ bù môn LTĐT vào sáng thứ 7 ngày 9/4/2016 tử tiết 2-5. Tuy nhiên, lịch này đã bị trùng nên lớp sẽ không học bù vào ngày này được. Lịch cụ thể sẽ được thông báo sau các em nhé.

Thông báo lịch học bù các lớp CTDL&NNLT

Để lại bình luận

Thông báo các em sinh viên học bù vào ngày thứ 7 ngày 21/11/2015 như sau:

Môn CTDL lớp DHTH8HL tiết 1-3  phòng V11.5

Môn CTDL lớp DHTH10  tiết 7-9 phòng V6.4

Môn NNLT lớp DHTH9 DHTH8_HL  tiết 10-11 phòng  V6.4

 

 

 

 

Bài thực hành môn CNPM Tuần 3

Để lại bình luận

Chào các em!

Đây là bài thực hành tuần thứ 3 môn CNPM. Các em download về và thực hành nhé. Chúc các em học tốt.

http://www.mediafire.com/view/u1vt93d4w27bne5/Lab_Week_%233.pdf

Older Entries

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.