Thông báo lịch học bù các lớp CTDL&NNLT

Để lại bình luận

Thông báo các em sinh viên học bù vào ngày thứ 7 ngày 21/11/2015 như sau:

Môn CTDL lớp DHTH8HL tiết 1-3  phòng V11.5

Môn CTDL lớp DHTH10  tiết 7-9 phòng V6.4

Môn NNLT lớp DHTH9 DHTH8_HL  tiết 10-11 phòng  V6.4

 

 

 

 

Bài thực hành môn CNPM Tuần 3

Để lại bình luận

Chào các em!

Đây là bài thực hành tuần thứ 3 môn CNPM. Các em download về và thực hành nhé. Chúc các em học tốt.

http://www.mediafire.com/view/u1vt93d4w27bne5/Lab_Week_%233.pdf

Thông báo khẩn!

Để lại bình luận

Chào các em học môn CTDL của Thầy sáng thứ 6 (21/8/2015) tiết 4-6 tại phòng V13.05 (Lớp các em học lại môn CTDL) tuần này được nghỉ. Thầy có công việc đột xuất, Các em thông báo cho các bạn biết dùm Thầy nhé, cám ơn  các em.

Thầy

Tôn Long Phước

Tài liệu môn NNLT lớp DHTH9 và DHTH8HL

Để lại bình luận

Chào các em!

Đây là tài liệu môn NNLT của DHTH9 và DHTH8HL cho học kỳ 1 năm 2015-2016. Các em download về tham khảo nhé. Chúc các em học tốt.

http://www.mediafire.com/download/14wluah4sydosoy/NNLTguilopDHTH8_HL.rar

Tài liệu môn CTDL cho học kỳ 1 năm 2015-2016 các lớp DHTH10B và DHTH8_HL

Để lại bình luận

Chào các em!

Đây là tài liệu môn CTDL các em downloand về tham khảo nhé. Phần thực hành Thầy sẽ bổ sung thêm cho các em.

Chúc các em học tốt.

http://www.mediafire.com/download/uyfc0t6q9y185jm/TailieuCTDLDHTH10%268HL.rar

Tài liệu bổ sung chương 05 môn LTDT

Để lại bình luận

Chào các em!

Đây là tài liệu môn LTDT chương số 5: http://www.mediafire.com/view/fb02bxp2h4c73xi/Chuong_5.ppt

Các em tham khảo thêm trên một số trang như:

https://voer.edu.vn/m/bai-toan-luong-cuc-dai-trong-mang/1ea96ed5

Chúc các em thi tốt

Thông báo các em chấm tiểu luậnmôn TTNT sáng 1/6 lớp DHTH8

Để lại bình luận

Chào các em DHTH8!

Theo kế hoạch sáng 1/6 các em còn lại của lớp DHTH8 chấm tiểu luận môn TTNT. Các em sẽ chấm vào lúc 6g30 tại phòng V4.01 nhé thay vì phòng V14.06. Các em nhắn với các bạn dùm Thầy. Cám ơn các em!

Thầy

Tôn Long Phước

Older Entries

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.