Gửi các em danh sách các bài thực hành 5 tuần còn lại môn UDCN Mới.

http://www.mediafire.com/file/mjfof2q677umkir/3._LabWeek1-10UDCNM.docx

Advertisements