Giới thiệu

Họ tên: Tôn Long Phước

Điện thoại: 0918306458

Email: tonlongphuocvn@yahoo.com

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thông tin

Đại học Công Nghiệp Tp. HCM.

Cám ơn vì đã chia sẻ kiến thức!

Advertisements
%d bloggers like this: