Các em sinh viên lớp DHCNTT13AVL học bù môn TTNT vào tối thứ 2 tiết 14-16 phòng V13.04 nhé!

Advertisements