Đây là danh sách các đề tài môn PT Ứng dụng cho lớp KHMT. Riêng tài liệu, Thầy sẽ gửi sau.

Chúc các em hoàn thành tốt môn học này.

ĐỒ ÁN MÔN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG (2016)

š

TÊN ĐỀ TÀI (1) Tìm hiểu VTK(The Visualization ToolKit), xây dựng ứng dụng xử lý ảnh y khoa
LOẠI ĐỀ TÀI Khoa học &Công nghệ
SỐ SINH VIÊN 2SV/ nhóm (2 nhóm)
MÔ TẢ  

Tìm hiểu về VTK

Tìm hiểu về ảnh y khoa như DICOM, CT…

Xây dựng các ứng dụng về đọc ảnh y khoa, xử lý các chức năng cơ bản trong đồ họa

YÊU CẦU Ngôn ngữ lập trình C# hoặc C++

Database XML

 

ĐỘ KHÓ 3/5
TÀI LIỆU THAM KHẢO Liên hệ Giáo viên tonlongphuocvn@yahoo.com

 

Phần mềm hỗ trợ, phiên bản demo Giảng viên sẽ cung cấp
   

 

TÊN ĐỀ TÀI (2) Phân loại văn bản tiếng Việt với bộ phân loại SVM
LOẠI ĐỀ TÀI Công nghệ & Khoa học
SỐ SINH VIÊN 2sv/nhóm(2 nhóm)
MÔ TẢ Tìm hiểu về SVM.

Xây dựng công cụ tạo kho dữ liệu bằng C#

Kết hợp SVW để phân loại văn bản

 

YÊU CẦU Có kiến thức về mã nguồn mở

Ngôn ngữ lập trình C#,

Dữ liệu trên XML

 

ĐỘ KHÓ 4/5
TÀI LIỆU THAM KHẢO Liên hệ Giáo viên tonlongphuocvn@yahoo.com

 

Phần mềm hỗ trợ, phiên bản demo Giảng viên sẽ cung cấp

 

TÊN ĐỀ TÀI (3) Xây dựng chương trình sửa lỗi chính tả Tiếng Việt
LOẠI ĐỀ TÀI Công nghệ & khoa học
SỐ SINH VIÊN 2SV/ nhóm (2 nhóm)
MÔ TẢ Xây dựng các addin trong VS 2010 từ đó đưa vào phần mềm soạn thảo MS word 2010 để sửa lỗi chính tả.

Xử lý lỗi cú pháp(cho đồ án 1,2)

Xử lý lỗi ngữ nghĩa(cho đồ án chuyên ngành)

 

YÊU CẦU Nắm vững về addin trong VS2010

Ngôn ngữ C#

 

Có kiến thức về xử lý ngôn ngữ tự nhiên(ngôn ngữ viết)

Nắm rõ kiến thức về các thuật toán trong trí tuệ nhân tạo.

 

ĐỘ KHÓ 4/5
TÀI LIỆU THAM KHẢO Liên hệ Giáo viên tonlongphuocvn@yahoo.com

 

Phần mềm hỗ trợ, phiên bản demo Giảng viên sẽ cung cấp

 

TÊN ĐỀ TÀI (4) Tìm hiểu công cụ OCR Tesserract chuyển đổi hình ảnh sang văn bản.
LOẠI ĐỀ TÀI Công nghệ & khoa học
SỐ SINH VIÊN 2SV/ nhóm (2 nhóm)
MÔ TẢ Nhóm tìm hiểu công cụ lập trình Android.

Tìm hiểu công cụ OCR Tesserract

Tìm hiểu các công cụ xử lý Ảnh nhằm tăng cường chất lượng Ảnh.

Tìm hiểu cơ chế dịch tự động từ Google

Dựa vào kiến thức tìm hiểu xây dựng ứng dụng dịch tự đồng văn bản từ hình ảnh chụp trên thiết bị di động

 

YÊU CẦU Ngôn ngữ lập trình Java.

 

Có kiến thức về xử lý ảnh(ngôn ngữ viết)

 Nắm rõ kiến thức về các thuật toán trong trí tuệ nhân tạo.

 

ĐỘ KHÓ 4/5
TÀI LIỆU THAM KHẢO Liên hệ Giáo viên tonlongphuocvn@yahoo.com

 

Phần mềm hỗ trợ, phiên bản demo Giảng viên sẽ cung cấp