Chào các em lớp DHTH9TM

Đây là tài liệu môn OOP, các em download về và in ra trong các buổi thực hành nhé.

http://www.mediafire.com/download/bdu5nbloyzpqgyg/TailieuOOP.rar

Danh sách sinh viên thực hành theo nhóm như sau:

Từ 1-25 Nhóm 1 thực hành sáng thứ 4.

Từ 25-56 Nhóm 2 thực hành sáng thứ 6.

STT Mã SV Họ đệm Tên Nhom
1 13020761 Nguyễn Hoài An Nhom1
2 13059861 Nguyễn Hoàng Anh
3 13047911 Nguyễn Tuấn Anh
4 13051251 Nguyễn Anh Văn Chương
5 12031261 Phùng Văn Công
6 13076551 Nguyễn Thị Thùy Dung
7 13038541 Phan Trần Khắc Duy
8 13030311 Vũ Đình Đảng
9 13049521 Nguyễn Hải Đăng
10 13038911 Nguyễn Sĩ Đông
11 13039431 Nguyễn Thị Cẫm Giang
12 13041591 Nguyễn Vũ Trung Hiếu
13 13044251 Nguyễn Trần Ngọc Hiệp
14 12013351 Nguyễn Văn Hoà
15 13034131 Hồ Minh Hoàng
16 13050161 Hoàng Thị Hồng
17 12028181 Phùng Mạnh Huấn
18 13050871 Lê Thị Hương
19 13059231 Lê Thị Hường
20 13049411 Trần Công Hửu
21 13034771 Vương Huỳnh Tuấn Khải
22 13065711 Nguyễn Thị Ninh Khương
23 12010211 Huỳnh Thiên Kim
24 13049921 Lê Diệu Linh
25 13058681 Trần Hoàng Lợi
26 13050291 Nguyễn Thị Bích Ly Nhom 2
27 13058021 Văn Thị Thanh
28 13042301 Lê Hoàng Nam
29 13064871 Đỗ Thị Hồng Nga
30 13040491 Đặng Minh Ngọc
31 12017731 Nguyễn Đại Ngọc
32 13060931 Bùi Thị Thanh Nhã
33 13054461 Phạm Từ Thiện Nhân
34 13047841 Ngô Thị Diễm Phúc
35 13067451 Nguyễn Văn Phương
36 12034321 Lê Đức Phước
37 13042151 Nguyễn Minh Quang
38 13056901 Đặng Hoàng Quyên
39 13062271 Nguyễn Đình Quyền
40 13050431 Lê Văn Quyết
41 12033631 Nghiêm Văn Sang
42 13020121 Trịnh Quốc Sang
43 13063671 Hoàng Quang Thiện
44 12017581 Đoàn Đức Thịnh
45 13033451 Phan Tấn Thịnh
46 12075581 Nguyễn Thiên Thuận
47 13037061 Võ Thị Bích Thư
48 13043981 Thái Quỳnh Trang
49 13059041 Trần Thị Thanh Trúc
50 13057011 Nguyễn Nguyên Trưng
51 13020481 Hứa Lê Tuấn
52 13055191 Nguyễn Thanh Tuấn
53 13055581 Lê Thị Tùng
54 13047211 Trần Thiên Văn
55 13057961 Thóng Nhộc Vằn
56 13070991 Trần Sỹ Yên

Chúc các em học tốt

Advertisements